COMBO BÁNH GIVRAL 2023

TRĂNG THANH 1 (GTT1)

12D Đậu xanh 0 trứng
14D Đậu đen 0 trứng
26D Khoai môn hạt sen 0 trứng
D12 Dẻo Hạt sen 0 trứng

TỔNG GIÁ: 447.000 VNĐ